ortodontik-tedavide-yas-neden-onemlidir

Ortodontik tedavide yaş neden önemlidir?

Anne ve babalar günümüzde çocuklarının ağız sağlığı ile yakından ilgilenmektedirler. İlk ortodontist ziyareti süt dişlerin düşmeye daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaşlar civarında yapılırsa bazı ortodontik problemler yetişkin döneme ertelenmeden süt dişlenme döneminin sonlarından itibaren çok basit girişimlerle giderilebilir.

Ortodontist süt dişlerinin düşme ve daimi dişlerin sürme evresi boyunca bu dişlerin birbirleriyle çarpışmadan, kendi yollarında sürmeleri ve konumlanması doğrultusunda bir trafik polisi gibi yönlendirici olacaktır. Farklı ortodontik anomalilerin tedavisi için farklı yaşlar uygun olacaktır. İlk ortodontist ziyaretinde ortodontist klinik tecrübe ve ön görüsü ile ortodontik anomali oluşup oluşmayacağını ve en uygun tedavi zamanının ne zaman olacağını aile ile paylaşacaktır.Parmak emme gibi bazı kötü alışkanlıklar erken yaşta ortodontistin yardımı ile terk edilebilir.